zavgorodniy 050 178 05 00
    Сделать стартовой    
Войти
Вход через

Подготовку к свадьбе вы начинаете:
за 1 год
за 0.5 года
за 3 месяца
за 1 месяц
  Что подарить
Алина Алина, 15 марта 2018 11:30
  Кольца
Яна Чернякова, 26 февраля 2018 10:43
  Фотограф
Vendi Ven, 22 февраля 2018 12:17
  Посоветуйте планшет
Vendi Ven, 11 февраля 2018 18:22
  Помогите с выбором тамады
Zena Zzzzzzzra, 8 февраля 2018 22:42
  Что делать не могу забеременеть два года. Мне 20 лет со здоровьем у об
Инна Сингаевская, 6 января 2018 15:26
  Брендовая одежда
Виталий Козицкий, 28 декабря 2017 22:08
  Гравировка на кольцах! Кто делал?
Milalena Gold, 21 декабря 2017 12:58
  Знакомства в интересных местах
Диана Колесникова, 20 декабря 2017 14:09
  Где заказать пригласительные?
Иван Юнов, 18 декабря 2017 11:47
Реєстрація шлюбу в Україні
 
 
Шановні наречені! Сьогодні ви робите один з найголовніших кроків по шляху до свого спільного майбутнього, який засвідчує серйозність намірів навпіл ділити свята й будні людського буття.

Сім’я є первинним та основним осередком суспільства. Сім’ю складають особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки. В Україні сім’я створюється на підставі шлюбу, кровного споріднення, усиновлення, а також на інших підставах, не заборонених законом і таких, що не суперечать моральним засадам суспільства. Особа, яка досягла шлюбного віку, має право на створення сім’ї. Кожна особа має право на повагу до свого сімейного життя.
Згідно Сімейного Кодексу України, шлюбом є сімейний союз жінки та чоловіка, зареєстрований у державному органі реєстрації актів цивільного стану. Проживання однією сім’єю жінки та чоловіка без шлюбу не є підставою для виникнення у них прав та обов’язків подружжя. Релігійний обряд шлюбу також не є підставою для виникнення у жінки та чоловіка прав та обов’язків подружжя, крім випадків, коли релігійний обряд шлюбу відбувся до створення або відновлення державних органів реєстрації актів цивільного стану.
Шлюбний вік для жінки встановлюється у сімнадцять, а для чоловіка - у вісімнадцять років. Особи, які бажають зареєструвати шлюб, мають досягти шлюбного віку на день реєстрації шлюбу. За заявою особи, яка досягла чотирнадцяти років, за рішенням суду їй може бути надано право на шлюб, якщо буде встановлено, що це відповідає її інтересам. Шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки та чоловіка. Державна реєстрація шлюбу встановлена для забезпечення стабільності відносин між жінкою та чоловіком, охорони прав та інтересів подружжя, їхніх дітей, а також в інтересах держави та суспільства. Державна реєстрація шлюбу засвідчується Свідоцтвом про шлюб, зразок якого затверджує Кабінет Міністрів України. Законодавством передбачено, що жінка та чоловік, які бажають зареєструвати шлюб, подають особисто письмову заяву за встановленою формою до будь-якого органу реєстрації актів цивільного стану на їх вибір. Особи, які раніше перебували в шлюбі, можуть зареєструвати повторний шлюб тільки при пред’явленні документів, що підтверджують припинення попереднього шлюбу (свідоцтво про розірвання шлюбу, свідоцтво про смерть одного з подружжя, судове рішення або висновок відділу реєстрації актів цивільного стану про визнання шлюбу недійсним). 

Заява про реєстрацію шлюбу подається жінкою та чоловіком особисто. Орган державної реєстрації актів цивільного стану, який прийняв заяву про реєстрацію шлюбу, зобов’язаний ознайомити наречених з їх обов’язком повідомити один одного про стан свого здоров’я, з умовами і порядком реєстрації шлюбу, а також роз’яснити їм права та обов’язки як майбутнього подружжя і батьків та попередити про відповідальність за приховання перешкод до реєстрації шлюбу. Якщо жінка і (або) чоловік не можуть через поважні причини особисто подати заяву про реєстрацію шлюбу до державного органу реєстрації актів цивільного стану, таку заяву, нотаріально посвідчену, можуть подати їх представники. Повноваження представника мають ґрунтуватися на нотаріально посвідченій довіреності. При подані заяви про реєстрацію шлюбу жінка та чоловік пред’являють на посвідчення своєї особи - паспорт або iнший документ.
 

 
З метою визначення стану здоров’я молодят для профілактики захворювань, небезпечних для подружжя та їх нащадків, наречені зобов’язані повідомити один одного про стан свого здоров’я. Держава забезпечує створення умов для медичного обстеження наречених. Порядок здійснення медичного обстеження наречених встановлює Кабінет Міністрів України. Державний орган реєстрації актів цивільного стану під час приймання заяви про реєстрацію шлюбу інформує наречених про можливість здійснення медичного обстеження та за їх бажанням видає направлення за зразком, затвердженим Міністерством охорони здоров’я. Про видачу направлення або про відмову наречених від його отримання працівниками державного органу реєстрації актів цивільного стану робиться запис в заяві про реєстрацію шлюбу та актовому записі про шлюб, який скріплюється підписами наречених. Результати медичного обстеження є темницею і повідомляються лише нареченим. Приховування відомостей про стан здоров’я одним з наречених, наслідком чого може стати (стало ) порушення фізичного або психічного здоров’я іншого нареченого чи їхніх нащадків, може бути підставою для визнання шлюбу недійсним. 

Стосовно часу реєстрації шлюбу, то шлюб реєструється після спливу одного місяця від дня подання особами заяви про реєстрацію шлюбу. За наявності поважних причин керівник державного органу реєстрації актів цивільного стану дозволяє реєстрацію шлюбу до спливу цього строку. 

У разі вагітності нареченої, народження нею дитини, а також якщо є безпосередня загроза для життя нареченої або нареченого, шлюб реєструється у день подання відповідної заяви або у будь який інший день за бажанням наречених протягом одного місяця. 

Якщо наречені не можуть з’явитися з поважних причин до органу реєстрації актів цивільного стану в установлений їм день, то строк реєстрації шлюбу за їх письмовою заявою переноситься згідно з їхнім бажанням на інший день. У цих випадках строк перенесення реєстрації шлюбу не може перевищувати одного року з дня подання заяви. 

Якщо наречені не з’явилися до органу реєстрації актів цивільного стану протягом тримісячного строку від дня подання заяви про реєстрацію шлюбу і не повідомили про причину неявки, то заява втрачає чинність. Реєстрація шлюбу через представника не допускається. Присутність нареченої та нареченого в момент реєстрації їхнього шлюбу є обов’язковою. 

Щодо місця реєстрації шлюбу, то слід зазначити, що шлюб реєструється у приміщенні державного органу реєстрації актів цивільного стану. За заявою наречених реєстрація шлюбу проводиться в урочистій обстановці. Про таке бажання наречені зазначають у заяві про реєстрацію шлюбу.

 

 
 
При реєстрації шлюбу наречені мають право обрати прізвище одного з них, як спільне прізвище подружжя або надалі іменуватися дошлюбними прізвищами. Наречена, наречений мають право приєднати до свого прізвища прізвище нареченого, нареченої. Складення більше двох прізвищ не допускається, якщо інше не випливає із звичаю національної меншини, до якої належить наречена і (або) наречений. 

Правові наслідки шлюбу також зазначені законодавством : шлюб є підставою для виникнення прав та обов’язків подружжя, шлюб не може бути підставою для надання особі пільг чи переваг, а також для обмеження її прав та свобод, які встановлені Конституцією і законами України. 

А від себе особисто, хочу побажати молодятам які створюють сім’ю, щоб кохання, щирість та радість, повага та взаєморозуміння були Вашими вірними супутниками. Щасливого Вам спільного сімейного життя на довгі роки! 

Представництво інтересів чоловіка і (або) жінки при подачі заяви про шлюб. 

Державна реєстрація шлюбу в Україні встановлена для забезпечення стабільності відносин між жінкою та чоловіком, охорони прав та інтересів подружжя, їхніх дітей, а також в інтересах держави та суспільства. 

Заява про реєстрацію шлюбу подається жінкою та чоловіком до будь-якого державного органу реєстрації актів цивільного стану за їхнім вибором. Заява про реєстрацію шлюбу подається жінкою та чоловіком особисто. 

Ця норма закріплює правило щодо необхідності обов’язкової присутності майбутнього подружжя при подачі заяви про реєстрацію шлюбу, що відповідає загальним вимогам стосовно добровільності укладення шлюбу. Отже, особиста присутність осіб, які бажають подати заяву про реєстрацію шлюбу, свідчить про намір чоловіка і жінки укласти шлюб, які висловили своє волевиявлення шляхом подачі до органу реєстрації актів цивільного стану заяви про реєстрацію шлюбу. Проте зазначена норма носить загальний характер, оскільки ч. 3 статті 28 Сімейного кодексу України передбачає винятки з цього правила. 

Відповідно до ч. 3 ст. 28 Сімейного кодексу України та п. 4.1 Правил реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджених наказом Міністерства юстиції України № 140/5 від 18.11.2003 року, “якщо жінка і (або) чоловік не можуть через поважні причини особисто подати заяву про реєстрацію шлюбу до державного органу реєстрації актів цивільного стану, то таку заяву, нотаріально засвідчену, можуть подати їх представники. Повноваження представників мають бути нотаріально засвідченні. 

У такому випадку особа, яка не має можливості через поважні причини з’явитися особисто до відділу реєстрації актів цивільного стану для подання заяви про шлюб, повинна звернутися до державної нотаріальної контори або приватного нотаріуса, які засвідчують на бланку своєї установи дані жінки або чоловіка, вказані в заяві про шлюб, та справжність підпису останніх. Бланк нотаріуса повністю повинен відповідати бланку заяви про реєстрацію шлюбу (додаток 14 до вищезазначених Правил реєстрації актів цивільного стану в Україні). 

Таку нотаріально засвідчену заяву до державного органу реєстрації актів цивільного стану подає представник жінки і (або) чоловіка. Представником подружжя може бути як третя особа, так і один з подружжя. 

Особа, яка представляє інтереси громадян, що мають бажання вступити до шлюбу, при поданні заяви про шлюб повинна мати нотаріально засвідчену довіреність та паспорт або паспортний документ на своє посвідчення. Звернувшись до відділу реєстрації актів цивільного стану представник подає заяву про реєстрацію шлюбу довірителя, інтереси якої він представляє. 

Слід зазначити, що 22 грудня 2006 року Верховна Рада України ухвалила Закон “Про внесення змін до Сімейного та Цивільного кодексів України” (№ 524 – V). Цим законом були внесені зміни до деяких законів з метою проведення його у відповідність до Цивільного кодексу України, прийнятого Верховною Радою України 26 січня 2003 року. 

Вищезазначеним законом України, зокрема, внесені зміни до статті 30 Сімейного кодексу України, яка передбачає зобов’язання наречених повідомити один одного про стан здоров’я. Новою редакцією вказаної статті на наречених покладається зобов’язання повідомити один одного про стан здоров’я. Ця норма не є новою, а діє з моменту набуття чинності Сімейним кодексом України, та відповідно до якої постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2002 року затверджено Порядок здійснення добровільного медичного обстеження осіб, що подали заяву на реєстрацію шлюбу (зі змінами та доповненнями). Постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2002 року № 1740 держава забезпечує створення умов для медичного обстеження наречених. Медичне обстеження осіб, які подали заяву на реєстрацію шлюбу, проводиться тільки за їх бажанням. 

Затверджений урядовою постановою порядок визначає механізм організації добровільного обстеження наречених з метою визначення стану їх здоров’я для профілактики захворювань, небезпечних для подружжя та їх нащадків. Державний орган реєстрації актів цивільного стану під час прийняття заяви про реєстрацію шлюбу інформує осіб, які подають таку заяву, про можливість здійснення медичного обстеження та, за їх бажанням, видає направлення за зразком, затвердженим Міністерством охорони здоров’я України. Про видачу направлення або про відмову від медичного обстеження особи, яка укладає шлюб, працівник органу реєстрації актів цивільного стану проставляє відмітку на заяві про реєстрацію шлюбу. 

Таким чином, необхідно врахувати вищезазначені положення щодо права наречених на медичне обстеження та обов’язок повідомити один одного про стан свого здоров’я при подачі заяви на реєстрацію шлюбу через представників згідно ч. 3 ст. 28 Сімейного кодексу України. На наш погляд, довіритель у своїй заяві повинен висловити свою волю щодо проходження медичного обстеження: або за власним бажанням відмовитися від такого, або доручити своєму представнику отримати відповідне направлення на медичне обстеження при подачі заяви на реєстрацію шлюбу. 

Внесені наведеним Законом України зміни до статей 27 та 33 Сімейного кодексу України не передбачають урочисту реєстрацію шлюбу як неодмінний елемент його державної реєстрації, який не залежить від волі жінки та чоловіка, та визначають, що реєстрація шлюбу проводиться в урочистій обстановці за заявою наречених. 

Цей момент також, на наш погляд, повинен знайти своє відображення у нотаріально засвідченій заяві про реєстрацію шлюбу разом з підписами наречених про відсутність перешкод до укладення шлюбу, взаємну згоду, ознайомлення з умовами і порядком укладання шлюбу, правами та обов’язками майбутнього подружжя, взаємну обізнаність про стан здоров’я, а також попередження про відповідальність за надання недостовірних відомостей державному відділу реєстрації актів цивільного стану. 

Громадяни України, які постійно проживають за кордоном, з питань представництва інтересів мають звертатися до консульських установ або дипломатичних представництв України, на які законодавством України покладені ті ж самі функції, як і нотаріат.
 
 
  
 

Сумской свадебный портал - самый полный каталог свадебных услуг в Сумах.
При использовании любых материалов сайта, активная ссылка на сайт обязательна.
© 2009-2014 Svadba.Sumy.info


01.03.2018
Свадебное платье продам Цена:9000
18.02.2018
Свадебное платье Цена:1300
01.02.2018
Продам свадебное платье Цена:3000
05.07.2017
Свадебные приглашения Цена:от 123 грн. за 20 шт.
07.04.2017
Свадебное платье Vera Wang Цена:400 USD

Яндекс цитирования-->